Warhammer: Age of Sigmar er klubbens mest populære minitayrspill.

Warhammer er et miniatyrspill med handling fra en middelalderaktig fantasiverden. Det spilles vanligvis av to spillere der hver spiller har hver sin hær. Hæren er delt opp i mindre enheter, som regel kalt «regimenter». Hvert regiment består av enkeltmodeller, gjerne et sted mellom 12-25 i en infanterienhet og mellom 5-10 i en kavalerienhet. Den absolutte størrelsen på hærene kan variere, men vanligvis er den mellom 30 til 100 modeller på hver side. Det er mulig å spille større spill (vanligvis omtalt som «slag», eller engelsk «battle»), men da vil spilletiden ofte bli noe lang.

Hver modell har bestemte ferdigheter. Blant ferdighetene finnes Weapon Skill (WS, «våpenferdighet»), Strength (S, «styrke»), Toughness (T, «tøffhet») og Leadership (Ld, «lederskap»). Disse går fra en skala fra en til ti, der ti er best. Desto bedre modeller en spiller velger seg ut, jo færre kan han ta med seg. Hærtyper som alver og dverger har høye ferdigheter, mens gobliner har lave ferdigheter. Det er derfor vanlig at en goblinhær er mye større i antall enn en alvehær.

Når to modeller slåss (eller to regimenter), ruller man terninger etter tur. De enhetene med høyest ferdigheter vil som oftest vinne, men andre faktorer er også avgjørende. Enhetenes utstyr (i.e. våpen og rustning) vil også kunne påvirke utfallet, samt den taktiske situasjonen.

Hovedreglene er forholdsvis raske å lære seg om man sammenligner dem med hva det engang var. Age of Sigmar har derimot et fokus på spesialregler på stort sett alle enheter. Fokuset har dermed gått til å lese seg opp på hver enkelte soldat i motsetning til en massiv hovedregelbok. Reglene er veldig direkte og forteller deg kort hvilket terningkast man trenger for å aktivere de forskjellige ferdighetene.