Klubbregler

Fosen Brettspillklubb er en klubb for folk som vil samles for å spille avanserte bordspill: Brett- kort-, rolle- og miniatyrspill.

Klubben har en nedre aldersgrense på 18 år.
(Med unntak av prøveprosjekt i form av ungdomsgruppe, ledet av Bjørn Tore Mørk)

Klubblokale:
Klubben disponerer lokale torsdager kl18-23.
(Klubblokalet låses ikke opp før tidligst annonsert klokkeslett for klubbens facebookarrangementer).
Adresse: Meieriet Frivillighetens hus, Meieriveien 4, 7130 Brekstad

Alle medlemmer i klubbens Facebook-gruppe kan lage arrangement/events på Facebook-gruppen. Alle forhold rundt arrangementet anses da som klubb-arrangement og må da forholde seg til klubbens regler.
Verten for et arrangementet og eieren av spillet har alltid høyeste prioriterte plass, og trenger ikke betale “Drop-in” eller være klubbmedlem for deltagelse på eventen.

Første deltagelse på klubbens arrangement er gratis. Etter dette må man kjøpe klubb-medlemskap og eventuelt betale “Drop-in” for å delta.
Det er mulig å kjøpe medlemskap i klubben. Medlemstiden starter fra og med innbetalingsdatoen.

Medlemskap koster:
Klubbmedlemskap 12 måneder: 200kr (må betale drop-in)
Drop-In: 75kr
Klubbmedlemskap + Årskort 12 måneder: 1000kr (slipper drop-in)
Klubbmedlemskap + Halvårskort 6 måneder: 700kr (slipper drop-in)

Medlemskap gir:

  • Prioritert gratis plass ved klubbens eventer (For spill med 10 eller mindre kampanje-scenarioer og man slipper å betale “Drop-in”).
  • Stemmerett i valg av spill-innkjøp.
  • Stemmerett i valg av oppsetting av eventer.
  • Gratis lån av klubbens spill.

Utlån av spill
Klubbens medlemmer kan låne spill og utstyr som er klubbens eiendom. Det er ingen avgift for dette. Lånetid er maks 14 dager. Dette føres da opp på en egen utlånsliste (Link).
Lånetid over 14 dager gir avgift på 100kr for ytterligere utvidelse på 14 dager.

Redegjørelse for prioritering om for få plasser på arrangementer
Dette er klubbens prioriteringsrekkefølge om det er for mange som ønsker å være med på arrangementer med begrenset plass.

  1. Vert for eksternt arrangement.
  2. Eier av spillet (om det ikke er klubbeiendel).
  3. Tidligere spiller i kampanje-spill. (For spill med 10 eller mindre scenarioer)
  4. Medlemmer av klubben.
  5. Deltagere som betaler “Drop-in” for å delta.
  6. Øvrige.

Ut over disse reglene skal det trekkes om hvem som får plass, men det oppfordres til å finne andre alternativer som å sette opp flere spill eller kanskje å modifisere reglene om mulig.
Innmelding i klubben